ความหนา💪ของแกนกลาง เสาร่ม ร่มแต่ละขนาด

ความหนา💪ของแกนกลาง (เสาร่ม )ร่มแต่ละขนาด

หัวใจหลักของร่มนอกจากโครงซี่เหล็กด้านบนที่แข็งแรงแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆ ที่ขาดไม่ได้คือ ตัวแกนกลางหรือ

เสากลางของตัวร่ม

ขนาดความหนาของเสาร่มทีเหมาะสมกับการผลิตร่มโดย มาตรฐาน แกนจะมีความหนา เริ่มตั้งแต่ 8 มิลลิเมตร - 14 มิลลิเมตร โดยแบ่งแยกขนาดใช้ในร่มแต่ละชนิดดังต่อไปนี้

 

 

ร่มยาว 22 นิ้ว 

เสาร่มแกนกลางของร่มยาว 22 นิ้ว ตัวมาตฐานคือตัวเสา เส้นรอยวงหนา 8 มิลลิเมตร

และในร่มสั่งทำ ร่มสั่งผลิตใหม่สามารถเลือกผลิตเพิ่มแกนกลางหนาขึ้นเป็น 10 มิลลิเมตรได้ โดยราคาต่อคันจะเพิ่มขึ้น

 

 

ขนาดนิยมสำหรับ แจก ของสมนาคุณให้ลูกค้าบริษัท  ห้างร้าน ร้านค้า  งานมงคลสมรส คอนโด หมู่บ้าน  งานบวช

 

 

ร่มยาว 24 นิ้ว 

เสาร่มแกนกลางของร่มยาว 24 นิ้ว ตัวมาตฐานคือตัวเสา เส้นรอบวงหนา 10 มิลลิเมตร

 

ขนาดนิยมสำหรับผลิตเพื่อใช้งานในห้องพักโรงแรม  ห้องพักขนาดกลาง และแจกเป็นของสมนมคุณ

 

 

ร่มกอล์ฟ 28 นิ้ว  / ร่มกอล์ฟ 30 นิ้ว  / ร่มไม้เท้า24นิ้ว -28 นิ้ว

เสาร่มแกนกลางของร่มยาว 28-30 นิ้ว ตัวมาตฐานคือตัวเสา เส้นรอบวงหนา 14 มิลลิเมตร

ขนาดนิยมสำหรับผลิตเพื่อใช้งานในห้องพักโรงแรม  ห้องพักขนาดกลาง-ใหญ่  วิลล่า/บ้านพัก/บังกะโล /สำหรับ รับลูกค้า ที่ บริเวณ หน้าโรงแรม/รีสอร์ท