ขาตั้งร่ม ขาตั้งร่มตีนเป็ด ขาตั้งร่มแบบพับเก็บได้

ขาตั้งร่มแข็งแรง ขาตั้งร่มตีนเป็ด ขนาด M  /   ขาตั้งร่มตีนเป็ด ขนาด L  ขาตั้งร่มแบบพับเก็บได้

บริเวณฐานของขาตั้ง แบ่งมุมสี่เหลี่ยม สามารถนำแผ่นกระเบื้องวางทั้ง 4 มุม เพื่อเพิ่มมั่นคงให้กับขาตั้ง

 

ขาตั้งตีนเป็น ขนาด M

- เสาแกนกลาง สูง 41 นิ้ว

- ปากกะบอก กว้าง 2 นิ้ว

- เส้นรอบวงปากกะบอก กว้าง 6 นิ้ว 

 

ขาตั้งตีนเป็น ขนาด L

- เสาแกนกลาง สูง 29 นิ้ว

- ปากกะบอก กว้าง 1.3 นิ้ว

- เส้นรอบวงปากกะบอก กว้าง 4 นิ้ว